2
  รับออกแบบบ และติดตั้งระบบแลน (LAN Installation)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สาย ประกอบด้วย
  1. ค่าอุปกรณ์ควบคุมแลการบริหารเครือข่าย ได้แก่ Switching . Router . Firewall , Server , Ethernet Adaptor และอื่น รายละเอียดรวมทั้งราคาจะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าทำการติดตั้งในรูปแบบในเสนอราคา
  2. ค่าสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ได้แก่สายแลน (UTP) หัว RJ45 , รางครอบสาย, ปลั๊กติดผนัง สายไฟฟ้า เป็นต้น
  3. ค่าสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ได้แก่สายแลน (UTP) หัว RJ45 , รางครอบสาย, ปลั๊กติดผนัง สายไฟฟ้า เป็นต้น
ราคาอุปกรณ์เหมาจ่าย สำหรับการเดินสาย และการติดตั้งระบบ
ค่าใช้จ่าย
  เดินสายเปลือย ไม่มีรางครอบสาย 450 บาท ต่อเส้น
  เดินสาย ใส่รางครอบสาย 750 บาท ต่อเส้น
  เดินสาย ใส่รางครอบสาย พร้อมปลั๊กติดผนังและคอร์ด 1,350 บาท ต่อเส้น
 
มาตรฐานค่าแรงช่าง ในการเดินสาย และการติดตั้งระบบ
ค่าใช้จ่าย
  ค่าแรงช่างเดินสายและติดตั้งระบบ (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 2,000 บาท ต่อคนต่อวัน
  ค่าแรงช่างเดินสายและติดตั้งระบบ (ต่างจังหวัด) ไม่รวมค่าเดินทาง+ที่พัก 2,500 บาท ต่อคนต่อวัน
  ค่าแรงช่างเดินสายและติดตั้งระบบ (ประเทศเพื่อนบ้าน) ไม่รวมค่าเดินทาง+ที่พัก 3,500 บาท ต่อคนต่อวัน
 
 
  ChonlateeServer.com เป็นผู้ให้บริการ รับทำเว็บไซต์ (Web Design), บริการดูแลเว็บไซต์พร้อมให้คำปรึกษา (Web development consultant), บริการเว็บโฮสติ้ง   (Web Hosting) และ บริการโปรโมตเว็บไซต์ (Web promotion by SEO & Google Adwords) ประสบการณ์มากว่า 5 ปี บนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
Home  |  Web Hosting  |  Web Design  |  Reseller  |  Dedicated Server  |  About Us  |  Contact Us
  Copyright © 2011 Chonlateeserver.com by Chonlatee Business Group Co.,Ltd. | Website Design by Chonlateedesign
  สำนักงานใหญ่ : 44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 สาขา 2 : 3/1-2 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
chonlateeservice.com