2
  Domain Name Registration
     สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจดโดเมนเนม ด้วยตัวคุณเอง เพียงกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ว่าท่านจะจดโดเมนเนม / ย้ายโดเมนเนม .com .net .org .info .biz ในราคาประหยัด เพียงปีละ 500 บาท พร้อมระบบ Domain Management online ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโดเมนเนมได้เพียงปลายนิ้ว ตลอด 24 ชั่วโมง โดเมนเนมเมื่อจดแล้วกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเป็นของท่านทันที สำหรับโดเมนเนมที่ทำการจดทะเบียนภายในประเทศได้แก่ ac.th or.th .in.th .net.th เราจะนำไปจดกับ THNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับสัมปทานในให้โดเมนภายในประเทศ จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับพนักงานขาย หรือ info@chonlateeserver.com
     ราคาเพียง 500 บาท/ปี ( สำหรับ .com .net .org ) ฟรี หน้าเพจ under construction page ย้ายโดเมนวันนี้ โดเมนท่านจะได้ต่ออายุไปอีก 1 ปี ( ปีปัจจุบัน ) ฟรี URL Forwarding ไปยัง dns ที่ต้องการรวมทั้งฟรี โฮสต์ทั่วไป ชื่อโดเมนเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

Domain Name

ผู้ให้บริการ ราคา ต่อ ปี ระยะเวลา
.com (เหมาะสำหรับองค์กรการค้าทั่วไป / บุคคลทั่วไป) - ฿ 500 15 นาที
.net (เหมาะสำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจเครือข่าย / บุคคลทั่วไป) - ฿ 500 15 นาที
.org (เหมาะสำหรับองค์กรไม่หวังผลกำไร / บุคคลทั่วไป) - ฿ 500 15 นาที
.biz (เหมาะสำหรับบริษัททั่วไป เชิงธุรกิจ) - ฿ 500 15 นาที
.info (เหมาะสำหรับบริษัททั่วไป เพื่องานประชาสัมพันธ์) - ฿ 500 15 นาที
.co.th (เหมาะสำหรับบริษัท หรือ ตราสินค้า) THNIC ฿ 1000 4-7 วัน
.ac.th (เหมาะสำหรับองค์กรด้านการศึกษา) THNIC ฿ 1000 4-7 วัน
.in.th (เหมาะสำหรับองค์กรทั่วไปภายในประเทศ) THNIC ฿ 1000 4-7 วัน
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ จดโดเมน ได้แก่ โดเมนเนม ดังต่อไปนี้
  • จดโดเมน ".co.th" co.th เป็น domain สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และ เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องเป็น องค์กรพาณิชย์ ที่ จดทะเบียน ในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า Trade Mark นั้นๆ ซึ่งได้ดำเนิน การจดทะเบียน ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง
  • จดโดเมน ".ac.th" .ac.th เป็น domain ที่ใช้แทนชื่อของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย โดยการตั้งชื่อ ควรให้สอดคล้องกับชื่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆ เอกสารที่ใช้เป็น หลักฐาน ในการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือจัดตั้ง หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ได้นั้น ท่านจะต้องออก หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้ง ประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ของทางโรงเรียน
  • จดโดเมน".go.th" .go.th เป็น domain สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด เอกสาร ที่ใช้ในการ จดโดเมน คือ เอกสารคำร้อง ขอ จดทะเบียนโดเมน จาก ผู้บริหาร หน่วยงาน นั้น โดยเป็น หนังสือ ที่ทาง หน่วยงาน แจ้งชื่อ โดเมนเนม xxx.go.th ให้ทาง ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ กระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ
  • จดโดเมน ".or.th" .or.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ องค์กรที่ ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งองค์กร ได้นั้น ท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
  • จดโดเมน ".mi.th" .mi.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ หน่วยงานทางทหาร เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรอง ได้จาก สท.ทหาร
  • จดโดเมน ".net.th" .net.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้ บริการ จาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็น ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรอง จาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการ จดทะเบียนโดเมนเนม นี้เป็น หน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)
  • จดโดเมน ".in.th" .in.th เป็น domain สำหรับ บุคคล บริษัท และ องค์กร ที่ต้องการ จดโดเมนเนม อีกทางหนึ่ง ภายใต้ .th เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วน การ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว การจดโดเมน .in.th จะไม่อนุญาติให้จดในลักษณะของชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อจังหวัด เป็นต้น
  • จดโดเมน ".com" , ".info" , ".biz" , ".net" และ ".org" ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ยืนยันความเป็นเจ้าของจากอีเมล์
 
 
  ChonlateeServer.com เป็นผู้ให้บริการ รับทำเว็บไซต์ (Web Design), บริการดูแลเว็บไซต์พร้อมให้คำปรึกษา (Web development consultant), บริการเว็บโฮสติ้ง   (Web Hosting) และ บริการโปรโมตเว็บไซต์ (Web promotion by SEO & Google Adwords) ประสบการณ์มากว่า 5 ปี บนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
Home  |  Web Hosting  |  Web Design  |  Reseller  |  Dedicated Server  |  About Us  |  Contact Us
  Copyright © 2011 Chonlateeserver.com by Chonlatee Business Group Co.,Ltd. | Website Design by Chonlateedesign
  สำนักงานใหญ่ : 44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 สาขา 2 : 3/1-2 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 02-914-7962-4 Fax : 02-914-6688
chonlateeservice.com